Custom Facility, Shipping Documents & Export Import Procedure (BANDUNG) OBJEKTIF TRAINING : Membekali peserta dengan kemampuan memahami